Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0975715023
  • Email:
   nhuygva2015@gmail.com
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0349712066
  • Email:
   hanhdinhthik47@gmail.com
 • Phùng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0347394764
  • Email:
   hienthunb962@gmail.com
 • Hoàng Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0961778185
  • Email:
   haivaner2203@gmail.com
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986480515
  • Email:
   nguyenthanhconggva2018@gmail.com
 • Hoàng Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0987055398
  • Email:
   hoanglanhgva@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961778185
  • Email:
   haivaner2203@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0356060476
  • Email:
   ngockhanhnb91@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0982901890
  • Email:
   hunggvanb@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều