Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0384670097
  • Email:
   luugva@gmail.com
 • Lưu Danh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0382385299
  • Email:
   luudanhthanhgva@gmail.com
 • Trần Thị Yến Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914187339
  • Email:
   nga.gva@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Trưởng ban thanh tra
  • Điện thoại:
   0915403417
  • Email:
   hasugivia@gmail.com
 • Phạm Thị Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0366525977
  • Email:
   theanhquynhchi@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Vũ Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0393587147
  • Email:
   hongthai291084@gmail.com
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0983382848
  • Email:
   tranhoagva@gmail.com
 • Đào Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0977064828
  • Email:
   thugiang1234@gmail.com
 • Bùi Thị Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943490418
  • Email:
   buichunggva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều