Thông tin chi tiết:
Lưu Danh Thanh
Họ và tên Lưu Danh Thanh
Ngày tháng năm sinh 09/03/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tin học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0382385299
Email luudanhthanhgva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều