Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Hoa
Chi ủy viên Vũ Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 01/04/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0989090199
Email thanghla@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều