Thông tin chi tiết:
Pham Thị Diễm
Họ và tên Pham Thị Diễm
Ngày tháng năm sinh 07/12/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Toán
Trình độ Đại học
Điện thoại 0368062483
Email phamthidiemgva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều