Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thanh
Chi ủy viên Vũ Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0915953038
Email vuthithanhgva2015@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều