Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải Vân
Đoàn viên Nguyễn Thị Hải Vân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0961778185
Email haivaner2203@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều