Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986480515
  • Email:
   nguyenthanhconggva2018@gmail.com
 • Hoàng Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0987055398
  • Email:
   hoanglanhgva@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961778185
  • Email:
   haivaner2203@gmail.com
 • Đinh Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0974054927
  • Email:
   dinhhiengvanb@gmail.com
 • Cao Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   983661133
  • Email:
   vananh.nqc@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333764980
  • Email:
   haigva@gmail.com
 • Đinh Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917030789
  • Email:
   dinhlinhps@gmail.com
 • Bùi Thị Phương Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982891683
  • Email:
   builoangva@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986692235
  • Email:
   phambichngoc3887@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974893287
  • Email:
   thuynguyengva@gmail.com
 • Tạ Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376963128
  • Email:
   quynhgva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều