Ban lãnh đạo
 • Đinh Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0974054927
  • Email:
   dinhhiengvanb@gmail.com
 • Cao Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   983661133
  • Email:
   vananh.nqc@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333764980
  • Email:
   haigva@gmail.com
 • Đinh Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917030789
  • Email:
   dinhlinhps@gmail.com
 • Bùi Thị Phương Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982891683
  • Email:
   builoangva@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986692235
  • Email:
   phambichngoc3887@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974893287
  • Email:
   thuynguyengva@gmail.com
 • Tạ Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376963128
  • Email:
   quynhgva@gmail.com
 • Hà Minh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983836981
  • Email:
   hatuangva@gmail.com
 • Đặng Việt Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914732107
  • Email:
   viettung.nibi@gmail.com
 • Vũ Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393587147
  • Email:
   hongthai291084@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều