HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn, chiều ngày 22/12/2020, Chi bộ trường THPT Gia Viễn A tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 59 cán bộ Đảng viên của chi bộ nhà trường.

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Thành Dương – Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ Đảng viên nhiều nội dung quan trọng: Thông tin về Đại hội; Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kì 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kì 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tập trung nhấn mạnh về chủ đề, phương châm Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu, 03 khâu đột phá, 06 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững các nghị quyết của Đảng, thông qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị. Đổi mới nâng cao chất lượng triển khai quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ nhận thức của cán bộ, giáo viên, sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống./.

Tác giả: Đinh Lệ


Danh mục:

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều