Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0982901890
  • Email:
   hunggvanb@gmail.com
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0989090199
  • Email:
   thanghla@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0915953038
  • Email:
   vuthithanhgva2015@gmail.com
 • Lưu Danh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0382385299
  • Email:
   luudanhthanhgva@gmail.com
 • Bùi Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP
  • Điện thoại:
   0975715023
  • Email:
   nhuygva2015@gmail.com
 • Trần Thị Yến Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0914187339
  • Email:
   nga.gva@gmail.com
 • Pham Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0368062483
  • Email:
   phamthidiemgva@gmail.com
 • Đinh Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0911191525
  • Email:
   dinhnguyet221082@gmail.com
 • Đinh Thị Minh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0986239408
  • Email:
   tuedieudang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0948853923
  • Email:
   nguyenngangva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều