Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0975715023
  • Email:
   nhuygva2015@gmail.com
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0349712066
  • Email:
   hanhdinhthik47@gmail.com
 • Phùng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0347394764
  • Email:
   hienthunb962@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0356060476
  • Email:
   ngockhanhnb91@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều