Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0986692235
  • Email:
   phamjbichngoc3887@gmail.com
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0983214740
  • Email:
   huonggva@gmail.com
 • Đinh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987276768
  • Email:
   dinhlevhnn@gmail.com
 • Trần Văn Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0975175467
  • Email:
   dogiaviena@gmail.com
 • Phạm Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0978583509
  • Email:
   ngoctugva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều