Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0982872458
  • Email:
   tranttthuygva@gmail.com
 • Đoàn Ngọc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0979832202
  • Email:
   toangva@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986692235
  • Email:
   phambichngoc3887@gmail.com
 • Hà Minh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983836981
  • Email:
   hatuangva@gmail.com
 • Ngô Quang Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914968978
  • Email:
   thuybvsn@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333764980
  • Email:
   haigva@gmail.com
 • Cao Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   983661133
  • Email:
   vananh.nqc@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916115009
  • Email:
   Qhlupin116@gmail.com
 • Đinh Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915680738
  • Email:
   kdinh916@gmail.com
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986480515
  • Email:
   nguyenthanhconggva2018@gmail.com
 • Đinh Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917030789
  • Email:
   dinhlinhps@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều