Thông tin chi tiết:
Cao Thị Vân Anh
Họ và tên Cao Thị Vân Anh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 983661133
Email vananh.nqc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều