Thông tin chi tiết:
Hà Minh Tuân
Họ và tên Hà Minh Tuân
Ngày tháng năm sinh 04/01/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0983836981
Email hatuangva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều