Thông tin chi tiết:
Nguyễn Mạnh Hải
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hải
Ngày tháng năm sinh 16/08/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0333764980
Email haigva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều