Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Thuỷ
Họ và tên Trần Thị Thu Thuỷ
Ngày tháng năm sinh 26/09/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Trình độ Đại học
Điện thoại 0982872458
Email tranttthuygva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều