Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0366525977
  • Email:
   theanhquynhchi@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Vũ Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0393587147
  • Email:
   hongthai291084@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349710769
  • Email:
   nguyenthuynqb@gmail.com
 • Vũ Hữu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384615382
  • Email:
   vuhuuthanh1994@gmail.com
 • Tạ Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376963128
  • Email:
   quynhgva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974893287
  • Email:
   thuynguyengva@gmail.com
 • Bùi Thị Phương Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982891683
  • Email:
   builoangva@gmail.com
 • Đinh Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974054927
  • Email:
   dinhhiengvanb@gmail.com
 • Hoàng Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0987055398
  • Email:
   hoanglanhgva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961778185
  • Email:
   haivaner2203@gmail.com
 • Bùi Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328116569
  • Email:
   buihoagva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều