Thông tin chi tiết:
Đinh Quốc Khánh
Họ và tên Đinh Quốc Khánh
Ngày tháng năm sinh 02/09/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0915680738
Email kdinh916@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều