Thông tin chi tiết:
Ngô Quang Tiến
Họ và tên Ngô Quang Tiến
Ngày tháng năm sinh 18/03/1985
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0914968978
Email thuybvsn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều