Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Linh
Họ và tên Nguyễn Ngọc Linh
Ngày tháng năm sinh 23/06/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0916115009
Email Qhlupin116@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều