Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Công
Họ và tên Nguyễn Thành Công
Ngày tháng năm sinh 25/10/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0986480515
Email nguyenthanhconggva2018@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều