Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Yến Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914187339
  • Email:
   nga.gva@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Trưởng ban thanh tra
  • Điện thoại:
   0915403417
  • Email:
   hasugivia@gmail.com
 • Lê Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975485118
  • Email:
   baocatsamac1983@gmail.com
 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   039741796
  • Email:
   cucnb82@gmail.com
 • Trần Ngô Mỹ Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383314575
  • Email:
   tranngomyhau.nb@gmail.com
 • Lường Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985665272
  • Email:
   luongngoclam7@gmail.com
 • Đinh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987276768
  • Email:
   dinhthile.gva@gmail.com
 • Lê Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383751308
  • Email:
   leninhgva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948853923
  • Email:
   nguyenngangva@gmail.com
 • Đinh Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911191525
  • Email:
   dinhnguyet221082@gmail.com
 • Bùi Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386095517
  • Email:
   thanhgva.nb@gmail.com
 • Đinh Thị Minh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986239408
  • Email:
   tuedieudang@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều