Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0963809368
  • Email:
   phamha906@gmail.com
 • Vũ Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0966531915
  • Email:
   minhtamvund@gmail.com
 • Đinh Thị MInh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0986239408
  • Email:
   tuedieudang@gmail.com
 • Vũ Hữu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0384615382
  • Email:
   vuhuuthanh1994@gmail.com
 • Hoàng Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều